TS. Cấn Văn Lực: Cởi trói “room” tín dụng cho ngân hàng thương mại

raemianquan2.com – Theo chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực, NHNN nên bỏ phương pháp hành chính là cấp hạn mức tín dụng cho một vài ngân hàng thương mại, thay vào đó là kiểm soát tín dụng theo hệ số an toàn vốn (CAR).

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế
 
hiện tại , NHNN đang ứng dụng hạn mức tín dụng cho từng ngân hàng thương mại dựa trên năng lực, sức khỏe của từng ngân hàng cũng như mục tiêu tín dụng toàn ngành mỗi năm. Theo đó, sở hữu ngân hàng được cấp hạn mức tín dụng 10%, sở hữu ngân hàng được cấp hạn mức tín dụng 20-30%.
 
Thông thường, hạn mức này sẽ được NHNN đưa ra vào đầu năm và sẽ có thể điều chỉnh cho từng ngân hàng vào giữa năm, sau lúc với kết quả kinh doanh 6 tháng.
 
Theo tin tức của Báo Đầu tư, hiện nhiều ngân hàng đã có đơn xin NHNN nới room tín dụng bởi mới 6 tháng nhưng tín dụng đã tăng trưởng tới 70% chỉ tiêu cả năm, trong khi thông thường 6 tháng cuối năm tín dụng sẽ còn tăng mạnh hơn.
 
Theo TS. Cấn Văn Lực, hạn mức tín dụng đã được NHNN áp dụng năm 1994 nhằm kiểm soát tăng trưởng tín dụng quá đà. csbh này đã bị bãi bỏ năm 1998.
 
Tuy nhiên, đến năm 2011, biện pháp hành chính này lại được NHNN tái sử dụng do tín dụng giai đoạn đó tăng truonwgr quá nóng, mang những lúc tỷ lệ tín dụng/GDP lên tới 158%, dẫn tới chẳng thể kiểm soát lạm phát.
 
TS. Cấn Văn Lực đề xuất, trong bối cảnh hiện nay , NHNN nên bãi bỏ cách thức hành chính này, thay vào đó là phương pháp thị trường khác thích hợp hơn.
 
“Việc giao chỉ tiêu tín dụng đối với những nhà băng rõ ràng là một phương pháp hành chính. Chúng ta nên điều hành theo cơ chế thị trường, tức bỏ hạn mức này, thay vào đó sẽ kiểm soát nghiêm ngặt những nhà băng bằng hệ số an toàn vốn CAR. Bởi, tử số của hệ số này chính là vốn chủ có và mẫu số là tín dụng và đầu tư, theo đó, kiểm soát được hệ số này thì sẽ khả thi hơn và không với tính hành chính quá nhiều”, ông Lực đề nghị .
 
Theo chuyên gia này, hiện những nước trên toàn cầu hầu như không ứng dụng cách thức hành chính này.

Hà Tâm (Đầu tư)